Omgaan met agressie bij honden

Honden maken gebruik van hun eigen lichaamstaal die ze zowel voor communicatie met andere honden als voor die met de mens gebruiken.
Bij een confrontatie met anderen kan de hond op verschillende manieren reageren zoals nieuwsgierigheid, angst of agressie.
Van belang is het tijdig herkennen van agressie zodat er op een constructieve manier op gereageerd kan worden.
Bij honden kun je ruim van tevoren op basis van lichaamstaal de agressie opmerken. Hierbij kan ook de lichaamstaal van de baas een rol spelen.  

Wat is agressie?

Agressie is een onderdeel van communicatie bij honden en heeft dan ook functies zoals;

- het bepalen van de rangorde of in stand houden daarvan
- het afdwingen van voorrang bij bezit, bijvoorbeeld het voer, een bot, mand,
  speelgoed.
- het beschermen van eigen belang bijvoorbeeld de angstige hond die door
  vertoon van agressie een mens op afstand weet te houden.

Er zijn vele vormen van agressie zoals; angst agressie, bezit agressie, spel agressie, dominantie agressie, voer gerelateerde agressie, territoriale agressie enzovoort. 
Agressie kan dus om verschillende redenen ontstaan. De kunst is te achterhalen welke prikkel(s) en motivatie aan het gedrag vooraf gaan.

Als trainer ben ik speciaal opgeleid voor honden, die agressie vertonen en ga ik op zoek naar de onderliggende oorzaak van het gedrag van uw hond. Samen met u gaan wij aan de slag met mijn hond vriendelijke aanpak om dit probleemgedrag te verhelpen.

Het resultaat is afhankelijk van het probleem, de hond en/of de baas. Ik maak gebruik van het natuurlijk instinct van uw hond. Mijn manier van trainen kan soms wel confronterend zijn maar zorgt vaak wel voor een oplossing op korte termijn.

Methode:

Ik train positief en ben expert in het lezen van honden- en lichaamstaal. Ik beloon positief gedrag en buig negatief gedrag om in positief gedrag.

Waarom een privé training:

  • U en uw hond krijgen de volle aandacht zodat vrij snel het probleem duidelijk wordt.
  • Is het probleem duidelijk wordt na training het geleerde toegepast in moeilijke situaties.
  • U leert het gedrag van uw hond beter begrijpen

Mijn doel is u en uw hond te helpen weer veel plezier met elkaar te hebben!!! Afgesproken!

  

Afgesproken!